DNY USA A EVROPSKÉ UNIE

20. a 21. října 2014 Praha, Palác Žofín

Vítáme Vás na stránkách mezinárodní konference Dny USA a Evropské unie.

Tato transatlantická konference mimořádného mezinárodního významu se koná v České republice (Praha, Brno, Ostrava) od roku 2002 a za dobu svého konání se stala již pravidelným setkáním předních světových osobností s reprezentací České republiky, získala dobré jméno a vstoupila do podvědomí českého národa.

V roce 2013 měl úvodní slovo na Žofíně předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který v roce 2002 stál u zrodu tradice žofínské konference.

V roce 2014 k hlavním zahraničním řečníkům patřil Leon Panetta (ministr obrany USA 2011–2013) a ředitel CIA (2009–2011), dále vrchní velitel sil NATO v Evropě (2009 - 2013) adm. James Stavridis. Oživením konference bylo určitě vystoupení Martina Luthera Kinga III., nejstaršího syna legendárního černošského bojovníka za občanská práva v USA zavražděného v roce 1968 a Benedikta Weibela, předsedy celosvětové Mezinárodní železniční unie (2002 - 2005) a dlouholetého prezidenta Švýcarských spolkových drah (1993-2006).

Konference byla zahájena předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem, který společně s primátorem hl. města Prahy Tomášem Hudečkem a ministrem průmyslu a obchodu ČR Janem Mládkem převzal nad letošním ročníkem záštitu. Jan Mládek byl současně i dalším českým řečníkem.

Kromě něj za českou stranu promluvil na u nás velice zanedbávané, ale velice důležité téma - zóna volného obchodu mezi Evropskou unií a Amerikou (TTIP) - prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Další zajímavé téma - rozdíly v podnikání ve stavebnictví v Evropě a USA - vyzdvihl František Vaculík, předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti PSJ.

Na závěr konference předal ministr Jan Mládek ceny vítězům esejistické soutěže v anglickém jazyce pro žáky středních škol, kterou pořádala Česká středoškolská unie a jejíž tématem bylo:

„What can we learn from other educational systems? Are we a good example?“ (Co se můžeme naučit z ostatních (pozn. myšleno zahraničních) vzdělávacích systému? Jsme dobrým příkladem?)

Autorem vítězné práce se stal Tushigbayar Tseveenbayar (18 let) z Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

Hlavní zahraniční řečníci

Leon E. Panetta

Leon E. Panetta

Leon E. Panetta sloužil v letech 2011 až 2013 jako 23. ministr obrany USA. Během svého působení v této funkci dohlížel na dokončení stahování amerických vojsk z Iráku a na zahájení jejich odsunu z Afghánistánu. Stál v čele snah zaměřených na vytvoření nové obranné strategie, jež by posílila agilitu i národní bezpečnost při současném dodržení fiskální disciplíny. Zároveň všem občanům otevřel nové příležitosti sloužit v armádě a zasadil se o zachování pomoci poskytované zraněným vojákům a jejich rodinám.

Před svým nástupem na Ministerstvo obrany USA zastával od roku 2009 do roku 2011 pozici ředitele Ústřední zpravodajské služby CIA. Kromě samotného řízení CIA dohlížel na programy zabývající se shromažďováním informací z lidských i otevřených zdrojů v rámci zpravodajské komunity a taktéž prosazoval větší etnickou diverzitu a intenzivnější jazykové vzdělávání pracovníků zpravodajské služby. Jeho nejvýznačnějším počinem je bezpochyby přímý dohled nad operacemi, jež vedly ke konečnému dopadení Usámy bin Ládina.

Více...


Martin Luther King III.

Martin Luther King III.

Jako nejstarší syn zesnulého dr. Martina Luthera Kinga, Jr. a Caretty Scottové Kingové převzal Martin Luther King Ill. pochodeň zažehnutou jeho rodiči a pokračuje v jejich cestě za spravedlností a rovností pro všechny lidi.

Svými hlubokými poselstvími o naději i odpovědnosti Martin Luther King III. motivuje posluchače po celém světě bezmála dvacet let. Ať už promlouval k publiku v Mosambiku, Mississippi, Izraeli nebo Indianě, svou vizí budoucnosti se bezpochyby dotkl tisíců z nich.

Odhodlání, s nímž se zasazuje o vytváření i zavádění nenásilných strategií, které by zbavily svět sociální, politické a ekonomické nespravedlnosti, ho vyneslo do předních linií jako jednoho z nejzanícenějších zastánců chudých a utlačovaných i těch, kteří ztratili veškeré iluze.

Jako obhájce lidských práv, občanský aktivista a politický vůdce se ve Spojených státech i v zahraničí aktivně zapojuje do zásadních politických iniciativ zaměřených na podporu spravedlivého a rovného zacházení se všemi občany. V duchu zásad nenásilí hlásaných jeho otcem se mu pomocí trpělivého vyjednávání a přesvědčování podařilo dosáhnout kompromisu mezi lídry a zákonodárci státu Georgie a přimět je ke změně státní vlajky, jež pro mnohé obyvatele byla nepřijatelným symbolem rozdělení společnosti.

Více...


Adm. James Stavridis, Admirál amerického námořnictva (ve výslužbě)

James Stavridis, Admirál amerického námořnictva (ve výslužbě) Floridský rodák James Stavridis absolvoval Vojenskou námořní akademii Spojených států amerických v Annapolisu. V americkém námořnictvu, v němž sloužil více než třicet let, dosáhl hodnosti čtyřhvězdičkového admirála. Během své plodné kariéry působil čtyři roky jako 16. vrchní velitel spojeneckých sil NATO, kdy dohlížel na operace v Afghánistánu, Libyi, Sýrii, na Balkáně i na akce zaměřené proti pirátům u afrického pobřeží. Téměř tři roky stál v čele Velitelství jih amerických ozbrojených sil v Miami a řídil vojenské operace v Latinské Americe. Je nejdéle sloužícím bojovým velitelem v nedávné historii Spojených států.

V průběhu své kariéry v americkém vojenském námořnictvu zastával funkci staršího vojenského asistenta ministra vojenského námořnictva a ministra obrany. Bezprostředně po útocích 11. září 2001 velel operační skupině pro inovace s názvem „Deep Blue“.

Jako velitel nejšpičkovějšího plavidla atlantické flotily získal Battenbergův pohár a za své inspirativní velení byl oceněn Navy League John Paul Jones Award spolu s dalšími více než padesáti americkými i mezinárodními medailemi a řády, včetně dvaceti osmi zahraničních vyznamenání. V bojových akcích velel eskadře torpédoborců a útočnému uskupení CSG.

Více...


Benedikt Weibel

Benedikt Weibel Benedikt Weibel vyrůstal ve švýcarském Solothurnu a na Bernské univerzitě studoval podnikovou ekonomiku. V roce 1971 získal licenci horského vůdce. Po několikaletém působení v pozici asistenta v Institutu podnikové ekonomiky na Bernské univerzitě úspěšně obhájil doktorandský titul. V roce 1978 nastoupil do Švýcarských spolkových drah. V roce 1983 byl jmenován generálním tajemníkem, v roce 1986 ředitelem marketingu a služeb pro cestující. V letech 1993 až 2006 zastával funkci generálního ředitele Švýcarských spolkových drah. Mezi lety 2002 a 2006 byl předsedou Mezinárodní železniční unie (UIC) a v letech 2002 až 2007 byl členem správní rady francouzské státní železniční společnosti SNCF.

Po odchodu ze Švýcarských spolkových drah jej Spolková rada jmenovala delegátem pro Mistrovství Evropy ve fotbale 2008. Dnes je Benedikt Weibel emeritním profesorem Bernské univerzity pro obor management v praxi, je předsedou a členem různých výborů (je např. předsedou dozorčí rady rakouské společnosti WESTbahn, předsedou správní rady Bazilejských přístavů, předsedou nadace Konzert Theater Bern) a také publikuje (nedávno vydal tituly: „From the Drawer into the Brain“ (2010), „Follow me –Successful Leadership from St. Benedict to Steve Jobs“ (2012) a „Simplicity – the Art to Reduce the Complexity“ (2014).

Více...


Generální partner
PSJ
Partneři
mattoni
Čeps
Pražská vodohospodářská společnost
Mediální partneři
Právo Český rozhlas
Za podporu děkujeme
 Hlavní město Praha
Ve spolupráci
Žofínské fórum Agentura NKL

Program konference

20.10.2014(10.00 – 18.00 hod.)
9.30 Prezence hostů
10.00 zahájení konference předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem
  Martin Luther King III.
nejstarší syn legendárního černošského bojovníka za občanská práva v USA
 Jan Mládek
ministr průmyslu a obchodu ČR
 Adm. James Stavridis
vrchní velitel sil NATO v Evropě (2009 - 2013)
 František Vaculík
předseda představenstva a generální ředitel PSJ, a.s.
 Leon E. Panetta
ministr obrany USA (2011 - 2013) a ředitel CIA (2009 - 2011)
 
21.10.2014(10.00 – 12.30 hod.)
9.30 Prezence hostů
10.00Vladimír Dlouhý
prezident Hospodářské komory ČR
 Benedikt Weibel
předseda Mezinárodní železniční unie (2002 - 2006)
 slavnostní předání cen vítězům esejistické soutěže v anglickém jazyce pro žáky středních škol ministrem průmyslu a obchodu ČR Janem Mládkem

~Změna programu vyhrazena~

Záštita

Záštitu nad letošním ročníkem konference převzali
primátor hl. města Prahy Tomáš Hudeček,
předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch
ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek.

Pro více informací a pro možnosti účasti a partnerství kontaktujte:

Czech Teleaxis spol. s r.o., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1

telefon: +420 2602 386 309, mail: sekretariat@czechteleaxis.cz